כוס קפה ,עיתון ושטיפה חיתונית ב-10 ש"ח למתדלקים ב 30 ליטר ומעלה