לקוחות יקרים, מכונות השטיפה חזרו לפעילות (19/10/20)

מרכז

דרום

צפון