רשת מיקה מתרחבת ומחפשת עובדים לתחנות, לחנויות הנוחות ולמכונות השטיפה ברחבי הארץ
לפרטים נוספים, נא לשלוח מייל ל: jobs@k-group.biz

לידיעתם המתעניינים:

לאור הפרסומים האחרונים בתקשורת לעניין ביטול תחנות הדלק כתחום עבודה מועדפת, טרם התקבלה החלטה בממשלה בעניין זה והעבודה בתחנות דלק מזכה במענק עבודה בהתאם להנחיות הביטוח הלאומי.